[KTT-BD] Điểm thi Pháp luật Kế toán & Thuế 25/9/2016 - Miennam.edu.vn

[KTT-BD] Điểm thi Pháp luật Kế toán & Thuế 25/9/2016

MỘT SỐ THÔNG TIN HỌC VIÊN CẦN LƯU Ý

– Lịch học; Lịch thi; Điểm thi; Thông tin chứng chỉ… Trung tâm sẽ thông báo trên website hocvien.miennam.edu.vn. Anh/chị học viên theo dõi trên website để biết thông tin Lịch học; Lịch thi; Điểm thi; Thông tin chứng chỉ… chi tiết.

– Những Anh/chị không có điểm ở cột điểm thi là điểm thi dưới điểm Trung bình (<5). Trường hợp dưới điểm Trung bình (<5) hoặc các Anh/chị bỏ thi, những trường hợp này Anh/chị liên hệ Trung tâm sẽ sắp xếp cho các Anh/chị thi lại hoặc học lại để thi cùng với khoá sau. Những Anh/chị điểm thi trên điểm Trung bình (>=5) sẽ không được thi lại để cải thiện điểm.

– Khi xem điểm thi, Anh/chị kiểm tra thông tin của mình (Họ tên; Nơi sinh và Năm sinh). Nếu thông tin chưa đúng, Anh/chị có thể gửi thư đến hòm thư hotro@miennam.edu.vn để Trung tâm điều chỉnh thông tin của các Anh/chị.

– Để biết thêm thông tin chi tiết hoặc ý kiến đóng góp, Anh/chị vui lòng liên hệ: 0868.44.6464 – 0902.384.081. Hoặc gửi mail đến hòm thư hotro@miennam.edu.vn.