Kế toán thực hành - Đào tạo và Tư vấn MIỀN NAM

Kế toán thực hành

I. TỔNG QUAN

II. MỤC TIÊU KHÓA HỌC

– Nắm vững cách làm Kế toán bằng phần mềm Misa và Excel.

– Xử lý tốt tất cả các thông tin liên quan đến Kế toán trên phần mềm.

III. ĐỐI TƯỢNG THAM GIA

– Những học viên đã biết Kế toán (Đã học lớp Kế toán doanh nghiệp tại các Trung tâm).

– Sinh viên ngành Kế toán; Kế toán viên; kế toán trưởng.

– Những học viên có nhu cầu trang bị về phần mềm Kế toán.

* TẶNG PHẦN MỀM MISA SME.NET 2015 CÓ BẢN QUYỀN KHI THAM GIA KHÓA HỌC

IV. NỘI DUNG KHÓA HỌC

STT NỘI DUNG
PHẦN A. THỰC HÀNH EXCEL
BÀI I. ÔN TẬP EXCEL & CÁC CÁC HÀM CƠ BẢN
1 Địa chỉ
2 Vùng, đặt tên vùng
3 Các loại dữ liệu trong Excel
4 Các hàm thường dùng trong Excel để lập bảng tính
BÀI II. CÁC HÀM EXCEL ỨNG DỤNG TRONG KẾ TOÁN
1 Nhóm hàm thống kê
2 Nhóm hàm Logic
3 Nhóm hàm dò tìm
BÀI III. TỔ CHỨC DỮ LIỆU
1 Các thao tác mở sổ kế toán
2 Thiết lập các Danh mục
3 Khai báo danh mục số dư đầu kỳ
BÀI IV. LẬP SỔ NHẬT KÝ CHUNG
BÀI V. LẬP SỔ CHI TIẾT
1 Lập sổ quỹ tiền tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng
2 Lập sổ chi tiết công nợ phải thu
3 Lập sổ chi tiết công nợ phải trả
BÀI VI. LẬP SỔ CÁI
1 Lập sổ quỹ tiền mặt, sổ quỹ tiền gửi ngân hàng
2 Lập sổ cái công nợ phải thu
3 Lập sổ cái công nợ phải trả
BÀI VII. LẬP BẢNG CÂN ĐỐI PHÁT SINH
1 Thiết lập bảng cân đối phát sinh chi tiết
2 Thiết lập bảng cân đối phát sinh tổng hợp
3 Ôn tập kết thúc môn
BÀI VIII. LẬP BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1 Lập Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh
2 Lập Bảng cân đối kế toán
3 Lập Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
PHẦN B. THỰC HÀNH MISA
BÀI I. TỔNG QUAN VỀ PHẦN MỀM KẾ TOÁN
1 Khái niệm phần mềm kế toán
2 Mô hình hoạt động của phần mềm kế toán
3 Tính ưu việt của phần mềm kế toán so với kế toán thủ công
4 Lợi ích của việc ứng dụng phần mềm kế toán
5 Phân loại phần mềm kế toán
6 Các tiêu chuẩn và điều kiện của một phần mềm kế toán
7 Quy định của Bộ Tài chính về hình thức kế toán máy
8 Làm thế nào để đưa phần mềm kế toán vào ứng dụng
9 Các tiêu chuẩn giúp lựa chọn phần mềm kế toán tốt nhất
10 Ưu, nhược điểm của phần mềm trong nước và phần mềm nước ngoài
BÀI II. MỞ SỔ KẾ TOÁN BẰNG PHẦN MỀM KẾ TOÁN
1 Các bước tiến hành mở sổ kế toán
2 Nhập số dư ban đầu
3 Phân công công việc và quyền hạn trong phòng kế toán
4 Khóa sổ kế toán cuối kỳ
5 Lưu trữ và bảo quản sổ kế toán trên máy vi tính
6 Trao đổi chứng từ kế toán giữa các bộ phận
7  Cập nhật phần mềm theo thông báo của nhà cung cấp
BÀI III. KẾ TOÁN VỐN BẰNG TIỀN VÀ KẾ TOÁN VẬT TƯ
1 Kế toán vốn bằng tiền
2 Kế toán vật tư
BÀI IV. KẾ TOÁN VỐN TSCĐ VÀ KẾ TOÁN TIỀN LƯƠNG
1 Kế toán tài sản cố định
2 Kế toán tiền lương
BÀI V. KẾ TOÁN MUA HÀNG VÀ CÔNG NỢ
1 Kế toán mua hàng và công nợ phải thu
2 Kế toán mua hàng và công nợ phải trả
BÀI VI. KẾ TOÁN GIÁ THÀNH
1 Nguyên tắc hạch toán
2 Mô hình hóa hoạt động kế toán giá thành
3 Sơ đồ hạch toán kế toán giá thành
4 Thực hành trên phần mềm kế toán
BÀI VII. KẾ TOÁN THUẾ; KẾ TOÁN TỔNG HỢP; BÁO CÁO TÀI CHÍNH
1 Kế toán thuế
2 Kế toán tổng hợp và Báo cáo tài chính

V. NGÀY KHAI GIẢNG

CƠ SỞ NGÀY KHAI GIẢNG HỌC PHÍ 1 KHOÁ
HỌC TẠI THỦ ĐỨC  05.03.2016 1.500.000
HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG 06.03.2016 2.500.000

VI. THỜI LƯỢNG KHÓA HỌC

CƠ SỞ THỜI GIAN HỌC 1 THÁNG

HỌC TẠI THỦ ĐỨC

(Số 11 Đoàn Kết – P. Bình Thọ – Q. Thủ Đức)

 Tối Thứ 2, 4, 6 / Tối Thứ 3, 5, 7

(18h – 20h45)

HỌC TẠI BÌNH DƯƠNG

(Số 591 Đại lộ Bình Dương – P. Hiệp Thành – TP. TDM)

Tối Thứ 7 và  Ngày Chủ nhật

(Tối: 18h – 21h; Sáng: 8h – 11h; Chiều: 13h30 -16h30)

VII. CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP

– CHỨNG CHỈ TỐT NGHIỆP KHOA KẾ TOÁN – TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM CẤP.

– HỌC VIÊN NHẬN CHỨNG CHỈ SAU 2 THÁNG KẾT THÚC KHÓA HỌC.

VIII. ĐỊA ĐIỂM HỌC

1. CƠ SỞ THỦ ĐỨC – TRƯỜNG THPT NGUYỄN HỮU HUÂN

Địa chỉ: Số 11 Đoàn Kết – P. Bình Thọ – Q. Thủ Đức – TP. Hồ Chí Minh

Điện thoại: (08) 62 79 2468 – 0973 886 963. Thời gian làm việc: Thứ 2 – Thứ 7 (15h – 21h)

2. CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG – NHÀ THIẾU NHI TỈNH BÌNH DƯƠNG

Địa chỉ: Số 591 Đại lộ Bình Dương – P. Hiệp Thành – TP. Thủ Dầu Một – T. Bình Dương

Điện thoại: (08) 62 79 2468 –  0902 384 081. Thời gian làm việc: Thứ 2 – Chủ nhật (8h – 20h)